neděle 24. září 2017

Římskokatolický pyj nebude obnoven

Pražské zastupitelstvo neschválilo návrh na obnovu symbolu násilné rekatolizace českých zemí po třicetileté válce - mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, strženém občany v roce 1918.

Historie

Mariánský sloup byl na Staroměstském náměstí v roce 1650 a o dva roky později slavnostně vysvěcen za přítomnosti římskokatolických celebrit, i císaře Ferdinanda III a následníka trůnu. Symbolizoval vítězství římskokatolického hovadství nad v některých ohledech civilizovanějším protestantstvím. Zejména však symbolizoval vítězství nad režimem náboženské tolerance, navozeném u nás po husitských válkách a existujícím až do nástupu katolicismu za třicetileté války. Míra náboženské tolerance v naší zemi z této doby byla překonána až v souvislosti s následky porážky Habsburků v roce 1918.
Je naprosto lhostejné, zda se se jedná o pomník bělohorské bitvy, jak tvrdí někteří odpůrci jeho obnovy, nebo obrany Prahy proti Švédům na samém konci války, jak namítají zastánci obnovy pomníku.
Faktem je, že pokud by římskokatolicky vymozkovaná lúza nezabránila dobytí Prahy Švédy, je docela možné, že by to natolik oslabilo vyjednávací pozice katolíků (a zejména Habsburků), že by zde nějaký nábožensky tolerantní režim musel přetrvat i proti vůli Habsburků a jimi protežovaného římskokatolického kléru.
Faktem také je, že po vítězství římského katolicismu nastal v naší zemi totální civilizační regres, který nábožensky, ale i kulturně vrátil zemi na úrověň před husitskými válkami, tedy prakticky o dvě století zpět. Bez ohledu na baroko a podobné jevy (baroko je v podstatě římskokatolickou obdobou socialistického realismu a jeho umělecké hodnoty jsou s touto jeho paralelou srovnatelné).
Shození tohoto sloupu, zorganizované podle dobových zpráv Frantou Sauerem (mimo jiné také spisovatelem, vzpomínám na jeho knihu (pokud jsem nezaměnil její název s názvem nejvýznačnější povídky) o pašerácích v našem pohraničí "Vrány cukerín nežerou"), bylo jen logickým doplňkem shazování rakouských znaků ze státních institucí, přejmenovávání ulic a náměstí a dalších aktů likvidace sympolů padlého režimu.

Hodnoty

Jak jsem uvedl výše, byl mariánský sloup spojen z těmi nejtemnějšími a nejodpornějšími momenty naší historie. Dal by se přirovnat k pomníku 15. 3. 1939, pokud by nacisté měli čas a prostředky nějaký takový postavit. Druhou paralelou, která mě v této souvislosti napadá, jsou pomníky krvavých postav komunistické historie, marxové, stalinové, leninové, gottwaldové a další papaláši, "zdobící" některá náměstí a návsi za dob minulého režimu. A není žádným divem, že tyto pomníky komunistického hovadství byly po pádu minulého režimu odstraněny (s výjimkou těch, které již předtím odstranili komunisté sami, když jednotlivé jejich frakce bojovaly mezi sebou - viz odstřelení známé "fronty na maso" na Letné).
Blekotání římských katolíků o tom, že tento pomník symbolizuje nějaké pozitivní hodnoty, jsou zcela mimo realitu.
Pokud oplakávají, jak to činí např, Jan Paul v Britských listech, osobu Petra Váni, který pracuje na rekonstrukci tohoto symbolu totalitního hovadství, tak nezbývá než konstatovat, že se jedná o postavu stejně tragickou, jako byl autor výše zmíněné "fronty na maso". A cynicky zadoufat, že o něm třeba také jednou někdo natočí film.
Nepřekvapuje mě, že proti zamítnutí obnovy tohoto symbolu zla a totality byly klerofašistické strany TOP 09, ODS a KDU-ČSL s přicmrndáváním Nezávislých. Tyto strany ostatně mají na svědomí megatunel církevních "restitucí", v jejichž rámci církve, především římskokatolická, "restituovaly" i majetky, o něž přišly už dávno před komunisty (např. za Josefa II. nebo za prvorepubličních pozemkových reforem). A to pomíjím skutečnost, že prakticky všechny tyto majetky byly získány zločinnými nebo alespoň amorálními způsoby, od podvodů až po loupežné vraždy.
Těší mě ovšem, že už ani v jinak dosti politicky korektní Praze nemají tyto strany dostatečnou sílu, aby obnovu tohoto symbolu středověkého hovadství, navíc vnuceného násilím do země, žijící již několik generací podstatně moderněji a civilizovaněji, prosadily.

Vertikála

Pan Halík zase na netu plakal, že na Staroměstském náměstí chybí vertikála, která by byla protějškem do šířky roztaženého pomníku Jana Husa.
Pokud jsem postřehl, o tu chybějící vertikálu pláče nejen pan Halík, ale počínají si tak i někteří další, v umění a architektuře erudovaní, lidé, takže na tomto argumentu asi něco bude.
Faktem je, že touto vertikálou by rozhodně nemusel být mariánský sloup.
Jsem toho názoru, že mnoho obyvatel Brna by pražanům s láskou darovalo v podstatě nepotřebný a překážející "Onderkův pyj" z Náměstí Svobody.
Pokud by na staromáku mělo stát něco duchovního, tak bych navrhoval sloup se zvětšenou kopií Věstonické Venuše. Už proto, že mariánský kult stejně není nic jiného než katolíky vykradený kult Bohyně - Matky, jehož začátky sahají až k té Venuši (nebo jejím ještě starším sestrám) a s křesťanstvím, pochopitelně, nemá nic společného. I obvyklé postávání Panny Marie na hadovi pochopitelně neznačí potírání zla (především konkurenčních verzí křesťanství) ale symbol Matky Země. V řadě případů je Panna Marie zobrazována ještě jinak - jako původní předkřesťanské měsíční božstvo s měsíčním srpkem (třeba ve Křtinách nedaleko Brna).
Takže použití Věstonické Venuše by bylo jakýmsi návratem "ad fontes", který by byl se symbolikou původního sloupu do jisté míry konzistentní, ale výsledek by nenesl ony negativní historické konotace. Předpokládám, že by takový sloup byl daleko větší turistickou atrakcí než kopie původního sloupu, už proto, že tyto sloupy jsou v té části Evropy, kde byli u moci římští katolící, v podstatě tuctovým zjevem. A to, že stržený sloup byl údajně jedním z nejstarších, ocení jen několik málo odborníků.

Vize

Již jsem to naznačil o pár dnů dříve v diskusi, mám i vizi totálně ekumenického pomníku:
Na sloupu z kamenných těstovin (upomínajících Velké Špagetové Monstrum) by stála ona výše zmíněná zvětšená Věstonická Venuše a na podstavci by byla chapadla s ploutvemi křídlovitého tvaru, jako připomínka Velikého Cthulhu.
Sloup by také mohl sloužit jako gnómón - velké sluneční hodiny a mít i vyznačené slunovratové a rovnodennostní přímky jako upomínku našich předků, kteří na svých náboženských objektech tyto astronomické úkazy vyznačovali a sledovali.

Neobnovení, respektive zažehnání snah o obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí rozhodně není žádnou trasgédií, ale naopak vítězstvím zdravého rozumu nad římskokatolickým náboženským blouzněním.

sobota 23. září 2017

Jak je to s tím karcinogenním rumem?

Objevila se zpráva, citovaná více médii, že v tuzemském rumu byla objevena karcinogenní látka, etylester kyseliny mravenčí (toto bylo některými médii upřesněno na "směs obsahující etylester kyseliny mravenčí), a že EU zvažuje zákaz tuzemského rumu.

Obecná problematika

Estery - sloučeniny organických kyselin a alkoholů mají zpravidla výraznou vůni a mnoha těchto látek se používá v kosmetice (případně v "navoňování" různých mycích, pracích a avivážních prostředků) i v potravinářství. Řada z nich se také vyskytuje v přírodě a některé vznikají i během přípravy potravin.
Konkrétně etylester kyseliny mravenčí, tedy sloučenina etanolu a kyseliny mravenčí, nazývaná též (ne zcela správného, leč pod vlivem primitivního a podřadného anglického názvosloví chemických látek, přežívajícího do současné doby) ethylformiát či mravenčan etylnatý, je látka, která se běžně vyskytuje v některých druzích ovoce, podle Wikipedie se významně podílí na vůni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylformi%C3%A1t
 a chuti malin. Tato látka je také součástí aromatu pravých rumů (vyráběných z odpadu při výrobě třtinového cukru), konec konců, právě z tohoto důvodu byla přidávána do směsi látek, kterou známe jako "rumová tresť" či "rumové aroma", když se za Rakouska - Uherska začal nedostatek dováženého rumu řešit vlastní výrobou jeho náhražky z bramborového destilátu.

Karcinogenita

Obecné stanovení karcinogenity je docela problematické. Naprostá většina látek zůstává na stupni "podezřelé", protože se jejich karcinogenitu pro člověka nepodaří prokázat. Je třeba si uvědomit, že opět naprostá většina látek s tímto efektem nepůsobí přímo sama o sobě, ale až po chemické přeměně v organismu, která nemusí u člověka, na rozdíl od řady pokusných zvířat, vůbec nastat. Většina pokusných zvířat jsou býložravci a jejich chemie trávení je od lidské velice odlišná. Včetně toho, že za některé chemické procesy zodpovídají nikoli tělesné buňky a jejich enzymy, ale bakterální osádka trávicího ústrojí, která se rovněž mezidruhově silně liší (většinou více než chemismus tělesných buněk).
Většinou je z tohoto důvodu požadováno prokázání karcinogenity na nejméně třech různých druzích pokusných zvířat, z nichž alespoň jeden není hlodavec. Pokud tedy není k dispozici epidemiologická studie, která by prokázala alespoň silné podezření z karcinogenity přímo na lidských konzumentech takovéto látky.
Dalším problémem je, že karcinogeny se v naší stravě vyskytují naprosto běžně. Např. v chlebové kůrce se vyskytují karcinogenní látky, vzniklé tepelným rozkladem škrobu. Najdeme je i na povrchu smažených hranolků a chipsů (i "zdravých zeleninových"). Přímo mixem karcinogenů je povrch jakéhokoli smaženého, pečeného a grilovaného masa.
Pokud se podíváme na seznam prokázaných lidských karconogenů na Wikipedii, najdeme hned jako druhou položku, acetaldehyd, který se běžně vyskytuje i v mnoha alkoholických nápojích a v těle se na něj přeměňuje alkohol. Následně je tato látka ovšem lidským metabolismem velmi rychle přeměňována na kyselinu octovou, která je zpracovatelná jako zdroj energie v mitochondriích uvnitř buněk. Blokáda této přeměny je potom podstatou účinku Antabusu a podobných preparátů, používaných k demotivaci požívání alkoholu u osob s etylismem. Přitom mi není známo, že by se kdy prokázalo zvýšené riziko rakoviny u takto léčených osob. Etanol přitom vzniká přirozeně v lidském střevě, proto osoby, beroucí dlouhodobě Antabus nebo podobné léky, by musely na zvýšení koncentrace acetaldehydu v těle nějak reagovat.
Výše uvedeným jsem chtěl jen názorně ukázat, že i prokázaný příjem prokázaného karcinogenu nemusí mít u lidské populace dopad v detekovatelném zvýšení výskytu zhoubných nádorů.
Asociace se zhoubnými nádory je např. známa u některých anilinových barviv (najdeme je ve výše citovaném seznamu prokázaných lidských karcinogenů), a byla prokázána v souvislosti s výskytem nádorů u pracovníků v textilním průmyslu, ovšem, jako důsledek velice silné profesionální expozice.
2-naphtylamin však byl běžně používán v barevné fotografii (jako součást emulzí barevných negativních filmů, papírů i diapozitivních filmů) a zde se nijak škodlivě neprojevoval. Vzpomínám na roztomilý návod Ondřeje Neffa v jeho "Tajné knize o fotografii": pokousat z kazety vyčnívající konec filmu po vytažení exponovaného filmu z fotoaparátu z důvodu zabránění záměny neexponovaných a exponovaných filmů, kdy se karcinogenita látek z citlivé vrstva rozhodně neřešila (ale také u tuto záznamovou metodu praktikujících fotografů nijak neprojevila). Dokonce se karcinogenita této látky neprojevila ani u postupu tónování černobílých diapozitivů na modro (módní v 80. letech), kdy tato anilinové barva nebyla "uvězněna" v želatinové vrstvě, ale byla přítomna v lázni, kterou si navíc fotografové sami míchali. Další látka z této skupiny, benzidin, byla celá desetiletí používána v testech na okultní krvácení ve zdravotnických laboratořích a ani na těchto pracovištích nedělala z textilního průmyslu známé zdravotní problémy.
Protože nejsme s to zajistit dietu prostou karcinogenů (a ani dostatečné množství jedinců, ochotných takovéto blafy pojídat), ani absolutně zablokovat příjem karcinogenů jinými cestami, je než blokování příjmu malých množství karcinogenů výrazně důležitější podpora přirozených obranných mechanismů, které v lidském těle na mnoha úrovních, od zneškodňování takovýchto látek až po usmrcování jimi pozměněných buněk, zabraňují tomu, aby se "přičichnutí ke karcinogenu" změnilo v reálný zhoubný nádor.
Proto také, pokud je např grilované maso doplněno zeleninou nebo ovocem (či zapito ovocným nebo zeleninovým džusem, nyní v sezóně třeba i burčákem), pak jsou karcinogeny z jeho křupavé a nahnědlé kůrčičky s vysokou pravděpodobností zlikvidovány buď jako takové nebo jsou posléze dalšími obrannými mechanismy zlikvidovány následky působení těch, které prošly dále do těla.

Mravenčan etylnatý

Problematiku konkrétní látky probírá podrobně dnešní (21. 9. 2017) článek Miroslava Pouzara na webu Osel.cz. V diskusi pod článkem je i odkaz na původní práci, z níž EU ráčila "odborně vyjít". Je zajímavé, že tato práce vůbec nedefinuje (na rozdíl od orgánů EU) etylester kyseliny mravenčí jako karcinogenní látku, pouze mlhavě říká, že směs obsahující tuto látku "by mohla být karcinogenní".
Faktem také je, že tato látka se podle výše citovaného článku z Wikipedie používá jako rozpouštědlo (či součást rozpouštěcích směsí) pro "natírací hmoty" (tedy barvy, laky, tmely apod.) a pokud by byla nějak výrazně karcinogenní, byla by zcela jistě asociována s nádory u lidí s ní pracujících, především u profesionálů, kteří tak činí systematicky a dlouhodobě.
Mravenčan etylnatý tedy není prokázaným karcinogenem. Podezření na karcinogenitu směsi s ním je jen nepodloženou spekulací autorů výše citovaného článku, což je více-méně v textu této práce přiznáno. Nicméně Evropský úřad pro bezpečnost potravin si počíná stejně, jako by karcinogenita této směsi byla stoprocentně prokázána na úmrtích konzumentů. Či možná ještě hysteričtěji. Odkazy na "neprokázanou nezávadnost" jsou jen bezcenné blábolení, protože nezávadnost nelze prokázat ani u destilované vody. Nehledě k tomu, že ta v dostatečném množství podaná může člověka usmrtit a takové případy jsou známé a ve vědecké literatuře popsané.
Pikantní ovšem je, že pokud by měl být na základě takovéhoto nepodloženého podezření zakázán "tuzemák", musely by být zakázány i alespoň některé pravé rumy, které obsahují stejné nebo velmi podobné směsi látek s obsahem etylesteru kyseliny mravenčí jaká je v "tuzemáku".

O co tedy jde?

Tuzemský rum, který je solí v očích EU už od našeho vstupu do tohoto totalitního soustátí, je chuťově vysoce atraktivní lihovina. Už od dob reálného socialismu je známo, že zahraniční návštěvníci mu dávají přednost (na různých recepcích, odborných konferencích a podobných akcích) i před lihovinami (včetně zahraničních) v dobách reálného socialismu obtížně pro tyto akce opatřovaných přes Tuzex nebo i ještě pokoutnějšími kanály. Navíc je jeho výroba z valné části v českých rukou. Z tohoto důvodu tento nápoj představuje nepříjemnou konkurenci pro západní výrobce lihovin a předpokládám, že představa expanze našich výrobců na trhy v západních zemích EU je i jejich noční můrou.
Hoax o "objevené karcinogenitě", na jehož základě hodlá EU tento výrobek zakázat, byl s velmi vysokou pravděpodobností vytvořen čistě účelově, aby poškodil výrobce a distributory tohoto výrobku (resp. skupiny výrobků) a aby i celkově poškodil ekonomiku České republiky.
Faktem také je, že "rumová aféra" nastala (dosti netakticky) v době, kdy běží aféra s výskytem skutečně nebezpečného pesticidu Fipronilu ve vejcích. Přitom v případě toho druhého, zcela reálného, rizika EU naprosto selhala (což sama svými orgány i přiznala). Navíc její varovný systém daleko dříve varoval státy na západ od bývalé železné opony. Přiznání, že Fipronil je ve i vejcích, které v západních zemích sídlící firmy exportovaly do zemí bývalého východního bloku, přišlo až s několikadenním zpožděním (asi aby těmto firmám nevznikla taková škoda).
Souběh kauzy rumové tresti a Fipronilu ukazuje zcela názorně, že pro EU jsme jen podřadný plebs, který ať klidně chcípne, třeba tím mechanismem, že nebude EU institucemi, na rozdíl od obyvatel západních zemí EU, varován před výskytem škodlivých látek v potravinách, pocházejících z těchto zemí EU. Nicméně pokud je tento plebs nějak ekonomicky úspěšný, je třeba mu házet klacky pod nohy i prostřednictvím boje proti naprosto zanedbatelným nebo dokonce zcela fiktivním rizikům.

Celá tahle patálie tedy ukazuje názorně (jako mnoho a mnoho jiných), že nejrozumnější a pro nás i nejvýhodnější reakcí na současný stav EU bude Czexit.

středa 20. září 2017

Soudružka Semelová jako "etalon demokracie"

Britské listy se rozčilují nad negativní odezvou účasti skalní komunistky Marty Semelové na diskusi o demokracii v knihovně Václava Havla.

Semelová

Tato dáma, či spíše soudružka, patří k opravdu skalním komunistům. Známý je i její výrok, že Milada Horáková byla popravena zcela správně, v souladu se zákony. Veřejně popírá i další zločiny komunismu, případně se je snaží zlehčovat nebo předstírat, že se jednalo o legální činy.
Je v podstatě ekvivalentní popíračům holokaustu, s tím rozdílem, že komunismus má na svědomí podstatně více lidských životů než nacismus (jen obětí "kulturní revoluce" v Číně bylo víc než obětí holokaustu, holokaust převyšuje i horní mez odhadu počtu obětí státem řízeného hladomoru na Ukrajině v dobách stalinského SSSR). Bohužel, jak jsem tu už před pár dny uvedl, popírání nebo zlehčování zločinů komunismu, na rozdíl od ekvivalentních aktivit vůči nacismu, není u nás, na rozdíl od některých postsocialistických států, trestné.
Dotyčná soudružka je ve sněmovně členkou školského výboru z titulu této funkce byla na příslušnou akci delegována.
Michael Žantovský se od její účasti distancoval na Facebooku a vznikla kontraverze. Přidala se i média (Lidovky.cz) a ozval se i Stanislav Penc na svém Facebooku.

Reakce Britských listů

Britské listy v citovaném článku označují negativní odezvu za "hysterii". Rozsáhle zdůvodňují, "proč je nutno zachovat demokratický diskurs", "proč je nutno diskutovat i s hlasateli nesprávných či nepřijatelných názorů" a podobně. Z této reakce by se člověku až dělalo blivno s připomenutím "užitečných idiotů" (c) Lenin, kteří se vyjadřovali v zásadě posobnými způsoby. Nicméně, realita je naprosto jiná.

Oprava na realitu

Už v samotném článku na Britských listech si soudruzi nezapomenuli rýpnout do Parlamentních listů, které údajně šíří "demagogii a populismus". Asi proto, že si dovolily o účasti této stalinistky na zmíněné akci informovat v negativním kontextu.
Britské Listy jsou současně jedním z největších bojovníků za cenzurování "nesprávných" či "nedemokratických" názorů, jak v médiích tak i na sociálních sítích. Za nesprávné a nedemokratické názory ovšem prohlašují veškeré prodemokratické projevy a veškerá upozorňování na reálná rizika pro současné, alespoň zčásti demokratické, zřízení v České republice.
V rámci svého tažení "za demokracii" prosazují kriminalizaci šíření jednoznačně věcně pravdivých informací, které jsou ovšem v rozporu s jejich ultralevičácky pokřiveným obrazem světa i snůškami bezcenných nepravd, které hlásají.
Podle Britských listů bychom se správně nesměli dozvědět ani autentické znění projevů hlavy státu (včetně toho posledního, na půdě OSN), stejně tak jako skutečnost, že byl ocenen aplausem publika. Pochopitelně, to samé se týká i dalších politiků, kteří nepropagují zvrácené ultralevicové ideje.
Britské listy požadují cenzuru všech informací o kriminalitě muslimů a dalších problematických menšin. Blekotají nepravdy, že "do teroristivkých útoků nebyli zapojeni imigranti", přičemž realita je taková, že u prakticky všech letošních teroristických útoků ve jménu islámu v Evropě byl zapojen alespoň jeden čerstvý imigrant jako spolupachatel. A další byli imigranty druhé či třetí generace, což je jen důkazem skutečnosti, že muslimové nejsou s to se přizpůsobit životu v civilizované společnosti.
Britské listy také dodnes popírají existenci "no go" zón, přestože tu už přiznávají v některých státech i oficiální policejní weby.

Jak to uzavřít

Pro Britské listy je tedy Marta Semelová, která by ještě jednou pověsila Miladu Horákovou a zcela jistě i další oběti komunistického režimu, který navíc podle Britskými Listy šířených blábolů nebyl žádnou totalitou (viz výroky "světové vědkyně" Muriel Blaive a podobných "vědců") jakýmsi etalonem demokratického diskursu. Naproti tomu oběť znásilnění "uprchlíky", většinou mnohočetného a brutalitou vysoce převyšující podobné činy, pokud jsou spáchány defektními příslušníky majority, případně redaktoři webů, věnujících informacím o takovýchto (objektivně existujících !) činech prostor, jsou "naprostí zločinci, které je nutno umlčet za každou cenu a diskutovat s nimi není možné".
Britské listy se tedy odkopaly velice výrazně. Zcela jednoznačně ukázaly, o co jim jde: Vrátit do České republiky poměry, které adoruje Marta Semelová. Včetně věšení demokratických politiků i obnovení uranových lágrů a podobných analogií sovětských gulagů. Konec konců, blekotání o "netotalitnosti" komunistického režimu je integrální součástí stejné kampaně.
Také naprosto jednoznačně ukázaly, že pokud stojí na straně lidí, jako je ta soudružka Semelová, tak je zcela logické, že jejich oponenti, s nimiž odmítají jakoukoli diskusi, jsou na straně opačné. Tedy na straně udržení a prohlubování demokracie v České republice, kterou by Britské listy chtěly pod praporem boje za demokracii zlikvidovat.
Faktem je, že tento článek Britských listů stojí za evidování, a to především proto, že se pořád ještě, zejména mezi mladšími, co nezažili na vlastní kůži totalitu, nebo byli v té době ještě příliš mladí, nacházejí jedinci, kteří považují Britské listy za zdroj objektivních a pravdivých informací.

Na závěr jen připomenutí sentence Sira Winstona Churchilla:
"Fašisté zítřka se budou nazývat antifašisty."

úterý 19. září 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Afghánec,

který na Bulovce znásilnil sestřičku ji prý neznásilnil, bylo to jen "nedorozumění" (aneb jak islám definuje nedorozumění).

V Turecku

zadrželi další německý pár, bez sdělení důvodů.

V řadách IS
bojuje 2500 obyvatel Evropy, kteří mohou mít otevřené dveře do jejích států.

V Bagdádu

odsoudili k smrti "Rusa" (patrně Čečence nebo někoho podobného) za to, že bojoval v řadách IS.

OSN

kvičí o tom, jak jsou údajně "katastrofálně" ničeni agresívní muslimové v Barmě.

Na zbylé pozice

chalifátnéíků vypálily ruské ponorky několik raket.

V Iráku

chalifátníci vraždili hosty v restauraci, celkem 84 mrtvých.

V Tunisku

povolili oficiálně zákonem možnost muslimky provdat se za nemuslima. Je to mezi islámskými státy naprostá výjimka. Je otázka, nakolik budou mít volné ruce rodinné a jiné klany, aby takovému sňatku za nečinnosti úřadů zabránily, zákon nezákon.

V Sýrii

dopadli chalifátníka pocházejícího z USA.

Další

teroristický útok provedli islamisté v londýnském metru. Naštěstí část výbušniny nevybuchla. Pokud by bomba byla udělaná pořádně, patrně by ve vagónu nikdo nepřežil a oběti by byly i v sousedních vagonech (uvádějí znalci v oboru výbušnin).
K útoku se přihlásili chalifátníci, Velká Británie zvýšila stav pohotovosti na maximum.
Ukázalo se, že pachatelé byli chovanci velmi úspěšného pěstounského páru, vyznamenaného Řádem britského impéria.

Ve Francii

ve měste Chalon-sur-Saône napadl muž s pokřikem "Aláhu akbar" dvě ženy kladivem a následně uprchl. Zcela jistě se brzy dozvíme, že incident neměl nic společného s mírumilovným a tolerantním islámem.

Turecko

si dovolilo držkovat na Německo za to, že v něm proběhla demonstrace Kurdů.

Imigranti


Podle Merkelové

není možné stanovit horní mez pro přijímání imigrantů.

Německo

přiznalo, že není úspěšné v navracení těch "uprchlíků", kteří nemají na azyl právo.

Americký nejvyšší soud

umožnil v pokračování Trumpovy legislativy o omezení přijímání "uprchlíků".

Soudruh Juncker

prohlásil, že "Evropa nebude pevností", tj. že hodlá neomezeně přijímat stamiliony "uprchlíků".
Současně potvrdil informace "alternativních" webů, podle nichž celá léta dovážely do bývalých zemí východního bloku obchodní řetězce a nadnárodní potravinářské koncerny méněcenné šunty, zabalené nerozeznatelně od kvalitních výrobků, a prodávaly je dráže než zboží originální kvality.

Provalilo se,

že "uprchlíci" do Německa jezdí za sociální dávky na rekreaci do států, z nichž "uprchli". Je to asi jako kdyby emigrovavší Židé jezdili ve druhé polovině 30. let na prázdniny do 3. říše.

Uprchlíka

z Afghánistanu do Německa křesťanského vyznání přepadli a pobodali afghánští muslimové. Ukázka toho, jak německý stát není s to zajistit bezpečí skutečným uprchlíkům. Ti muslimové, pochopitelně, žádný důvod k útěku z Afghánistanu nemají.

USA

nebudou dávat víza státům, které odmítají přijímat své deportované občany.

Dva "uprchlíci"

z Afghánistanu znásilnili ve vlaku 16letou Němku. Německo "je v šoku", ale dál volebně preferuje Merkelovou, která přesně tyto lidi k nim pozvala.

Obecné


Podle ústavních právníků

by nová sněmovna mohla vydat Babiše v průběhu listopadu.

Učitelé

dostanou přidáno, i tak nám zbydou jedny z nejnižších učitelských platů v EU.

Google

se odvolal proti megapokutě od EK za údajné zneužívání monopolu.

Britští volkgenossen

obvinili tři muže z příslušnosti ke skupině, která "schvalovala atentát na poslankyni Jo Coxovou". U nás, kde s něčím podobným máme své zkušenosti, to asi nemůže vzbudit mnoho sympatií.

Na Severní Koreu

byly uvaleny další sankce, nicméně reakce režimu byla nulová. Severní Korea i nadále stříli rakety, přeletující Japonsko.
Britské Listy a Guardian se rozčilovaly nad tím, že turisté čumí z Jižní Koreje přes hranici na otrhané a vyhublé severokorejce. Inu, do koncentráků nacisté taky nepořádali exkurze a Severní Korea není nic jiného než komunistický megakoncentrák, v němž to vypadá tak, jak soudruzi neomarxisté chtějí, aby to vypadalo i v jiných zemích (přinejmenším v celé EU).
Severní Korea vyhlásila, že hodlá "Japonsko potopit do moře".
Soul údajně zvažuje likvidaci Kima pomocí vojenského komanda.
Podle průzkumu v USA by válka proti Severní Koreji měla podporu většiny občanů.
USA konstatovaly na půdě OSN, že vyčerpaly všechny možnosti mírového řešení vztahů se Severní Koreou.

Velká Británie

schválila zákon o právní odluce od EU.

Policie

odložila případ zmizelé Michaely Patricie Muzikářové. Podezření se točí kolem jejího otčíma, který posléze spáchal sebevraždu (?). Faktem je, že zmizela za naprosto atypických mrazů, kdy byla půda promrzlá kolem půl metru hluboko a nedokážu si představit, jak by jí jednoruký muž dokázal vykopat dostatečně hluboký hrob, aby nebyl v letošních letních vedrech "k vyčuchání", a ještě ho zamaskoval tak, aby unikl vypátrání během zimy (porušený sníh a led atd.).

President Zeman

podepsal novelu Stavebního zákona s omezením zeleného raketýringu skrze EIA.

EUroposlanci

konstatovali selhání EU v kauze s fipronilem ve vejcích.

Izrael

zrušil výjimku z povinné vojenské služby pro ortodoxní judaisty.

V Katalánsku

se bojuje o referendum pro samostatnost. Centrální vláda se je snaží zamezit za každou cenu, včetně otevřeně antidemokratických a protizákonných kroků. Katalánsko v podstatě vyživuje Španělsko, jeho ztrátou by šel tento na Katalánsku v podstatě parazitující stát ekonomicky výrazně dolů.

Nárůst

byrokratických nesmyslů (EET, elektronické recepty) povede nejspíš k zániku řady venkovských obvodů praktických lékařů bez reálné náhrady.

Sněmovna

podpořila problematickou dohodu CETA.

Fico

se bude snažit dostat Slovensko do "jádra" EU. IMHO tam už bylo (nebo v něčem velmi podobném) v letech 1939 - 1945 a Slováci to v roce 1944 rázně odmítli.

Napadení

a zranění policisty aktivistkou Krejčovou je momentálně, podle pražského městského soudu, přestupek. Žalobce se může dovolat k Nejvyššímu soudu.

Ústavní soud

se nezastal majitele kola, který zveřejnil fotografii zloděje na sociálních sítích, což vedlo k jeho dopadení. Další absurdita z díla této instituce.

Praha

nakonec zamítla obnovení klerofašistického symbolu - Mariánského sloupu, který byl vztyčen na oslavu porážky na Bílé hoře a začátku třísetletého hovadizování české populace římskokatolickým křesťanstvím.

V Ostravě

zabila důchodkyně násilníka, který se na ni dobýval. Do vzniklé škvíry bodla nožem. Šlo (podle policie) o nepolepšitelného recidivistu.

neděle 17. září 2017

Kvalita potravin

Tak už se to provalilo zcela oficiálně: Obchodní řetězce působící v EU zcela záměrně a systematicky okrádají naše občany tím, že jim prodávají nekvalitní napodobeniny západních potravin za mnohem (v některých případech i mnohonásobně) vyšší cenu, než za jakou prodávají originální potraviny za západ od bývalé "železné opony".

Reakce EUrohujerů

Pořád ještě existují EUropropagandisté, kteří blekotají do nedávna oficiální EUronesmysly o tom, že Češi jsou na nekvalitní potraviny zvyklí, že ty odpovídají více jejich chuťovým preferencím, že Češi nakupují podle cen a ne podle kvality.
Všechno jsou to, pochopitelně, jen bezcenné propagandistické blafy.
  1. Nekvalitní potraviny jsme tu měli, ale kvalita byla jasně fixována normami a normami byla garantována bezpečnost potravin (toxikologická, mikrobiologická atd.), což dnes prakticky není, protože normy, garantující nezávadnost potravin, byly v souvislosti se vstupem do EU výrazně změkčeny a trend k nastavování vyšší benevolence v oblasti kvality a bezpečnosti potravin pokračoval a pokračuje i během našeho členství v EU.
  2. Češi si dost dobře nedokázali udělat nějaké chuťové preference na západní potraviny a nápoje, protože na to měli jen poměrně krátký hiatus mezi rokem 1989 a zahájením procesu vstupování do EU.
  3. Pokud existují nějaké "retro" potraviny, napodobující složení, chutí i obaly původní československé potraviny, pak se jedná o výrobky českých, případně slovenských, výrobců a nikoli západních firem.
  4. Ceny jsou zcela mimo realitu, vzhledem k tomu, že jsou k nám z EUrohnojiště prodávány nekvalitní napodobeniny za ceny výrazně vyšší než originály. Vliv cen se může projevit v podstatě jen "útěkem" k místním potravinám a odmítáním zahraničních (např. po akvizici tradičního výrobce kulatých piškotů polskou firmou se tento výrobek po chuťové stránce změnil na tak totální hnus, že ho lidé přestali kupovat).

Reakce oficiální

Oficiálně byl tento léta existující jev odkazován do ranku "alternativních" informací. Nakonec se podařilo na západě koupené potraviny a jejich v Česku prodávané protějšky poslat do renomovaných laboratoří, jejichž analýzy se zpochybňují velice obtížně. Stojí to ovšem nějaké peníze, proto se také EUrofašisté se proto starají o to, aby byly "alternativní" (= pravdivé informace přinášející) zpravodajské weby pokud možno odstřiženy od zdrojů financí.
Až v této situci EUrověrchuška přiznala božskou. Ovšem, pouze o těch nekvalitních potravinách, které už nemohla, díky "alternativním" médiím zapřít. Pochopitelně, dál zapírají, že o této situaci léta věděli, že ji nijak neřešili, zejména proto, že jim to v podstatě vyhovovalo.
Z tohoto pohledu je třeba vidět i blekotání Junckera nebo Jourové. Je to obhajoba kapsáře, který byl přistižen s rukou v cizí kapse a vymýšlí tisíce důvodů, proč ji tam vlastně měl.
Pochopitelně, z úst těchto a dalších představitelů EU se nedozvíme to podstatné, totiž, že EU je nastavena na okrádání obyvatel východních zemí, že je to její ekonomický a politický program. Soudruzi se budou vymlouvat naprosto stejně jako ti, co nám tu vládli před rokem 1989, kdy se také nakonec donutuli k přiznání nějaké nepravosti (pokud se ocitili v oné situaci přistiženého kapsáře), ale současně vehementně popírali, že by chyba byla někde jinde než v "osobním selhání jednotlivce".

Realita

Realita je taková, že občané zemí bývalého východního bloku jsou EU politiky chápáni jako cosi podřadného.
Ty falšované a současně nehorázně nadceněné potraviny lze chápat jako určitou obdobu "korálků a zrcadélek" a dalšího brakového zboží, které západní Evropané prodávali v koloniích za zlato, perly, slonovinu, drahé kameny a podobné zboží, "jehož cenu domorodci neznali".
Celá aféra ukazuje, že naprosto stejně jsme jimi chápáni i my. Nepomůže žádné naše chování na tomto poli, protože východní státy byly do EU přijaty jako jakýsi obdoba kolonií, umožňující jejich vykořisťování a přesun jejich aktiv do původních zemí EU.
Je zajímavé, že vlastníci ochranných známek a dalších podobných prvků ochrany kvality originálního zboží nijak neprotestují.
Ti se ozvou proti vietnamským šičkám "čím víc proužek, tím lepší Adidas", ale na potravinové řetězce, které pod jejich značkami prodávají totální humus, si nijak netroufají. Tohle svědčí (protože ti výrobci jsou také velké a globální firmy, a ne nějaké krcálky, jejichž majitelé by se měli bát ozvat) o tom, že jsou s těmito aktivitami srozuměni a patrně z nich mají i nějaký benefit.

Jaká by měla být reakce

Rozhodně nám nijak nepomůže stát se členem "tvrdého jádra EU", jak to propagují někteří EUrohujeři společně s fašistoidy různého střihu. Občané bývalé NDR takovými členy "tvrdého jádra" už dávno jsou, protože nikdo nepochybuje o tom, že toto tvrdé jádro bude tvořit Německo s několika vybranými satelitními státy, a přesto jsou neustále diskriminováni jak ve své původní zemi, tak i jako emigranti na území bývalé SRN.
"Integrace" či "posílení" EU nám rozhodně nijak nepomůže. Dokonce ani obnovení německého protektorátu z let 1939 až 1945, by nám v tomto nijak nepomohlo. To by nás v nejlepším případě přeměnilo na nějaké "osis" ještě podřadnější kategorie.
Přijetí EUra by nám rovněž nijak nepomohlo, jen by nám uložilo povinnost platit dluhy, které nasekaly jižní státy EUrozóny, především Řecko, Itálie a Španělsko. A zcela jistě bychom platili víc než obyvatelé západních zemí EU. Diskriminace v cenách a platech by pokračovala i nadále. Opět ji můžeme vidět i na území bývalé NDR (měl jsem tam příbuzné, takže vím, o čem píšu).
Jedinou racionální reakcí na uvedenou aféru je její využití pro získání co nejširší podpory pro Czexit. Pak bychom si totiž mohli dovolit nekvalitní napodobeniny na naše území nepustit a kvalitní a levnější originály (nebo jejich ekvivalenty) nakoupit mimo EU.

I současná aféra s kvalitou potravinářského zboží z EU jasně ukazuje, že nejlepší strategií pro budoucnost bude Czexit.

čtvrtek 14. září 2017

Nerovnost hlasů

Ozývají se hlasy, že by bylo správné omezit rovnost při hlasování. Je to zcela jistě proto, že "ty jediné správné" politické programy narážejí na totální nepodporu obyvatel.

Dotazník

Jeden fašista nabídl "řešení" spočívající v tom, že by každý volič vyplnil před volbami dotazník a podle počtu správných odpovědí by se jeho hlas multiplikoval. Zcela jistě je to "odůvodňováno" tím, že volí lidé, "kteří nemají zájem o politiku", "kteří věří nesmyslům" apod.
Zcela jistě by takový dotazník mohl být snadno zmanipulován tak, aby podpořil některé v současné době (a zcela jistě pro dobro celého státu) minoritní strany, jako jsou třeba zelení nebo jiné neomarxistické strany. Stačily by na to například dotazy na jména bezcenných tajtrlíků, kteří se v této části politické scény pohybují, nebo na podrobnosti obecně škodlivých programů těchto stran.
Zcela jistě by se dal udělat i dotazník na politické názory a postoje dotazovaného, který by umožnil držitele a hlasatele "těch správných" nějakým způsobem nadhodnotit.
Problém vidím v tom, že demokratický občan není blbý a ten dotazník by prostě vyplnil tak, jak by ho vyplnil příslušně vymozkovaný příslušník Sorosjugend, ANTIFA nebo jiné podobné protidemokratické a prototalitní organizace.

Riziko

Pokud ovšem nebude společnost proti podobným návrhům tvrdě postupovat, zcela jistě se dostaneme i k tomu, že se soudruzi pokusí navodit situaci stejnou, jaká byla za "reálného socialismu", kdy vplby nebyly tajné a volební komise kontrolovala, jak kdo hlasuje. A pořizovala také seznamy těch, kdo volili "nesprávně". Na našem pracovisti byl již zesnulý kolega, který za totality "poslancoval" na úrovni městské části, a ten nám jednou ukazoval seznamy voličů, kteří nevolili "jednotnou kandidátku Národní fronty", rozesílané volební komisí následně všem poslancům dané městské části.
Zcela jistě je tento komunistický postup vlhkým snem všech neomarxistů a nemarxistických levičáků všech možných barev, od zelené přes rudou po různé odstíny hnědé.

Rovnost hlasů

Rovnost hlasů je asi to nejmenší zlo a jakmile se s ní nějakým způsobem začne laborovat, nutně to vyústí do nějaké formy totality.
Já osobně bych také rád viděl nějaké zmenšení volební síly lidí, kteří dokazují svou mentálné nekompetentnost např. tím, že:
-věří v boha, ačkoli je jasně prokázáno, že žádný neexistuje
-věří v lidmi způsobené globální oteplování, ačkoli je jasně prokázáno, že se nejedná o nic jiného než podvod
-věří v perspektivnost uspořádání lidské společnosti podle marxismu, ačkoli všechny pokusy o něco takového skončily krachem, pokud ne něčím ještě horším (viz Severní Korea, proměněná marxisty na megakoncentrák, před nímž duchové osvětimských bachařů zelenají závistí).
A našlo by se toho víc.
Nicméně jakmile by se něco takového začlo dělat, dlouhodobější dopad na společnost by byl destruktivnější než nějaký krátkodobý zisk.
Pokud se skutečně antidemokratům podaří podobnou ideu prosadit, může rozdělení společnosti dospět do takových rozměrů, že to skončí občanskou válkou.

Za smysluplné bych ovšem považoval vyloučení z voleb občanů cizích států, bez ohledů na vlastnictví českého OP, protože tito lidé jsou v jednoznačném kopnfliktu zájmů a jejich zájmy nejsou totožné s těmi občany, kteří žádné cizí občanství paralelně nemají.

Koketování s nerovností hlasů, které můžeme pozorovat u fašistoidů na levě zeleném extrému našeho politického spektra, je nutno co nejrozhodněji odmítnout. Třeba i tvrdým upozorněním na skutečnost, že jejich celkové politické názory jsou minoritní a naprosto extrémistické, a že je v zájmu společenské majority jejich nositele potlačit. Otevření Pandořiny skříňky nerovnosti hlasů ve volbách by se vzhledem k tomu, že hlasatlé této téze jsou bezvýznamní a postradatelnosti pro společnost, mohlo snadno obrátit proti nim.

úterý 12. září 2017

Jak je to s tím alkoholem?

Minulý týden proskočila zpravodajskými weby informace o "objevu českých vědců, že alkohol škodí".

Realita

Studie je dílem Národního ústavu duševního zdraví, který vznikl přejmenováním jednoho z center psychiatrické terapie, vázaného na fakultní nemocnice UK v Praze. Pohled jeho výzkumníků je úzce psychiatrický, jinými než psychiatrickými a na ně navazujícími neurologickými poruchami (jako je alkoholická demence nebo fetální alkoholický syndrom) se nezabývají. Navíc celou problematiku silně nadhodnocují. Uvádějí např., že pro problémy s alkoholem bylo v letech 1994 až 2013 hospitalizováno 90375 lidí a více než 25000 zemřelo. Problém je, že se jedná o kumulativní čísla za 19 let, takže se jedná průměrně o 4757 hospitalizovaných a 1316 zemřelých za rok, což jsou vzhledem k celkové úmrtnosti a nemocnosti v ČR velmi malá čísla.

Objevili Ameriku

Český tým upozorňuje také na vznik fetálního alkoholického syndromu, který vzniká při konzumaci alkoholu těhotnými ženami.
Tyhle věci ovšem, byť v poněkud zkreslené podobě věděli již Staří Římané, kteří zakazovali oddávanému páru na svatbě pít víno (pivo nepili a kořalku neznali), aby nezplodili o svatební noci opilí postižené dítě.
O fetálním alkoholickém syndromu se učilo už když jsem studoval na medicíně já (a zcela jistě i dříve), takže hluboko v minulém století. Opravdu velmi čerstvé a neotřelé zjištění.

Jaká je realita?

Alkohol, respektive etylalkohol, je látka, která vzniká při metabolickém rozkladu některými mikroby, především kvasinkami a u nás nejčastěji používaným druhem Saccharomyces cerevisie, jehož různé vyšlechtěné linie existují na výrobu vína a piva (kvasí se ale i "divokými" kvasinkami), základní druh najdeme v pekařském droždí. Pro některé u nás exotické nápoje existují i jiné kvasinky, případně další houby. Alkohol ale dovedou vytvořit i některé bakterie (včetně těch, které máme ve střevě). Ke zdraví má vztah jednoznačně dvojaký.

Pozitivní vlivy

Jedná se o látku, která se s vodou mísí v libovolném poměru a její přísada ve vodě dokáže do vody dostat i liposolubilnější látky v čisté vodě nerozpustné. Pamětnici si vzpomenou na opačný postup, kdy se do benzínu přidávalo malé množství lihu (řádově jedna dvě deci na plnou nádrž), aby se kapky vody z horšího benzínu (hlavně když se tankovalo ze dna nádrže na benzínce) v této kapalině rozpustily a prošly skrze karburátor, protože jinak tam vytvářely kuličky, ucpávající trysky.
Z důvodu této rozpustnosti se alkohol používá a používal při výrobě nejrůznějších tinktur, které mají pochopitelně blízko ke kořalkám a likérům a dělí je poměrně neostrá hranice. Řada hořkých likérů má použití přinejmenším jako stomachikum, extrémem jsou zcela jistě "švédské kapky", které zpopularizovala bylinkářka Maria Treben, používané na mnoho diagnóz vnitřně i jako mazání. Nicméně i moderní materia medica obsahuje různé bylinné tinktury, které se samotné nebo jako součást směsí běžně ordinují. V této úpravě a takto použitý je alkohol spíše lék a život i jeho kvalitu prodlužuje.
Samotný alkohol se používal jako úvod do narkózy (injekce 10% alkohol ve fyziologickém roztoku), snižující jednak dávku dalších anestetik, jednak předoperační psychický stres pacienta.
Antistresový účinek alkoholu se využíval i zneužíval od dávných dob až po současnost. Již Seneca napsal, že "stálá lehká podroušenost je zdraví prospěšná". Žil v nelehké době (vláda "zlých císařů" v Římě) a nakonec mu byla nařízena sebevražda. Alkohol byl i základem "nápojů odvahy", které se reálně používaly na bojištích ještě za třicetileté války a byl i v pitném režimu berserkrů, byť tam byly hlavní drogou deriváty kyseliny ibotenové z červených muchomůrek.
Velmi známé je příznivé působení vína na srdečně cévní soustavu, jehož hlavním příčinným faktorem je resveratrol. Méně známé je, že resveratrolu je více v bílých než v modrých hroznech, nicméně bílé víno se lisuje čerstvé, takže do jeho šťávy resveratrol nepřejde, zatímco modré hrozny se pomačkají, nechají několik hodin až jeden den kvasit, a potom se teprve lisují, když už jsou ve šťávě desetiny procenta alkoholu, který zajistí přechod resveratrolu ze slupek do šťávy a následně až do finálního produktu.
Na ochraně srdečně cévní soustavy se ovšem podílí i alkohol jako takový, tj. i konzumace jiných druhů alkoholu než červeného vína do stropu odpovídajícímu dvěma drinkům denně má prokazatelně pozitivní účinky na stav cév. Vyšší dávky působí toxicky na srdeční sval.
Vedle výše zmíněného užití čistého alkoholu v souvislosti s narkózou se alkohol (etanol) používá jako antidotum při otravě metanolem. Méně známá je jeho interference s jaterními jedy, kdy nejčastěji zmiňovaná je blokáda toxinů zelené muchomůrky (Amanita phalloides). Jsou popsány kazuistiky, kdy z otrávené rodiny přežili pouze ti, co konzumovali alkoholické nápoje, a je známo, že zvířata, napájená 10% etanolem ve vodě mají vyšší LD50 těchto toxinů než zvířata napájená čistou vodou.

Nepříznivé účinky

Alkohol ovšem na druhé straně může zvýšit vstřebávání i některých nepříznivě působících látek. Asi nejznámnější a nejvýznamnější je zvýšení vstřebávání karcinogenů z tabákového kouře (včetně dýmky a doutníků) do sliznice dutiny ústní, hltanu, hrtanu a jícnu. Může zrychlit vstřebávání i některých jedů rozpustných v tucích.
Sám alkohol může drážděním (hlavně u nápojů typů destilátů) vyvolat rakovinné bujení, ale s velmi malou pravděpodobností. Ovšem stejným mechanismem by vyrobilo podobné problémy třeba olizování mýdla nebo jiné dráždivé substance.
Některé alkoholické nápoje (hlavně likéry) mohou obsahovat i mírně karcinogenní látky z rostlinných výluhů (zpravidla vedle látek, působících spíše příznivě). Je popsán i výskyt karcinogenních látek v pivech (hlavně tmavých, v souvislosti s produkty pražení). Konzumace alkoholu bez rozlišení konkrétních nápojů může tedy sloužit i jako znak příjmu těchto, s alkoholem přímo nesouvisejících, látek.
U těch karcinogenních a kardiovaskulárních účinků je ovšem nutné zohlednit i skutečnost, že na kardiovaskulární choroby u nás umírá podstatněvíce lidí, než kolik jich umírá na ty nádory, které můžeme spojit s konzumací alkoholu, a to ještě hlavní příčina uvedených nádorů je jiná a alkohol nebo konkrétní skupina alkoholických nápojů je jen minoritním vedlejším faktorem.

Mikrobiologické účinky

Historicky je důležité, že alkoholické kvašení zničí většinu choroboplodných bakterií, takže alkoholické nápoje jsou po této stránce bezpečné. Kdysi v dobách dřevních jsem absolvoval týděnní lyžařský pobyt na Kursovní chatě v Jeseníkách, kde po každém druhu sodovky dostal konzument do několika hodin průjem, takže se tam opravdu nedalo pít nic jiného než pivo nebo čaj. To samé se týáká i přidávání destilátů do jiných nápojů (rum do grogu apod.), což alespoň částečně vyřeší pitnost vody v tomto nápoji. Své o tom věděli hlavně námořníci, protože po několikaměsíční plavbě v teplých mořích bylo v nádržích na vodu pořádně živo (asi připomínala senný nálev) a bez přídavku destilátu byla takováto voda nepoživatelná. Stejně tak je známá konzumace alkoholu koloniálními důstojníky a úředníky v zemích s nízkým hygienickým standardem, jako prevence místních infekčních chorob.

Je zkrátka třeba mít na paměti i to, že "Alkohol v rukou lékaře je lék (a v rukou veterináře boží požehnání)".